Δημοσιεύσεις στο περιοδικό Separation — Απρίλιος 26, 2018

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό Separation

Μπορείτε να βρείτε τα επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής στο special issue του περιοδικού Separation

http://www.mdpi.com/journal/separations/special_issues/confer_develop

Advertisements
Πρακτικά Συνεδρίου — Νοέμβριος 24, 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ — Νοέμβριος 17, 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

L 01

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ

10-12 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη.

 

Το 1ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ, με τίτλο: «Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη», διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕ.Δ.Ε.Α. (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας της ΕΕΧ και το Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ). Ο σκοπός του συνεδρίου αυτού ήταν να δοθεί μια ευκαιρία στους νέους συναδέλφους, αλλά και στους τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα επόμενα στάδια της επιστημονικής τους πορείας και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στα πρώτα τους βήματα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ευμετάβλητη αγορά εργασίας.

Στο συνέδριο αυτό, δόθηκε στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να αναδείξουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς επίσης και τις ικανότητες τους στην άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση, σε ένα πιο συναδελφικό και οικείο περιβάλλον, πριν κληθούν να τα παρουσιάσουν σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια. Η επιλογή της γλώσσας παρουσίασης ήταν ελεύθερη (ελληνική ή αγγλική), αλλά όλοι οι συμμετέχοντες επέλεξαν την ελληνική.

Επίσης επιδιώχθηκε η άμεση ενασχόληση των φοιτητών σε όλα τα στάδια της διοργάνωσης του συνεδρίου, με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας και στον τομέα αυτό, για μελλοντικές διοργανώσεις επιστημονικών συνεδρίων. Όλα αυτά βέβαια με τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την επίβλεψη, τόσο μελών της Διοίκησης του ΠΚΤΔΜ, του ΣΧΒΕ, όσο και μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.

Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο μιας σειράς που από την εγγραφή των 460 μελών φάνηκε ότι είχε μεγάλη απήχηση στους νέους συναδέλφους και τους φοιτητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγγραφή στο συνέδριο ήταν δωρεάν. Από τις 460 εγγραφές, οι 305 ήταν προπτυχιακοί, 96, μεταπτυχιακοί, 59 με αδήλωτη ιδιότητα.

Η βασική θεματολογία του συνεδρίου περιλάμβανε τους τομείς: Αναλυτική Χημεία- Έλεγχος Ποιότητας, Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία- Νανοτεχνολογία, Αρχαιομετρία- Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού, Βιοχημεία-Κλινική Χημεία, Διδακτική της Χημείας, Οργανική Χημεία- Φυσικά προϊόντα, Φυσική- Θεωρητική –Υπολογιστική Χημεία, Τοξικολογία-Φαρμακευτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος- Έλεγχος Ρύπανσης, Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημική Τεχνολογία- Πράσινη Χημεία- Υλικά.

Στην τελετή έναρξης απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών κ. Θεόδωρο Λαόπουλος, η Αναπληρώτρια Προέδρου Τμήματος Χημείας κ. Κωνσταντινή Σαμαρά-Κωνσταντίνου, η Πρόεδρος της ΔΕ του ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ κ. Βικτωρία Σαμανίδου, ο Αντιπρόεδρος του ΣΧΒΕ Σχολικός Σύμβουλος κ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης, ο συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ. Μιχάλης Τερζίδης (Μέλος της ΔΕ της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) και ο συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής Καθηγητής Τμήματος Χημείας και Διευθυντής του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας κ. Γεώργιος Ζαχαριάδης.

Η Κεντρική ομιλία της τελετής έναρξης είχε τίτλο «Το πτυχίο χημείας ως διαβατήριο στην έρευνα και στην εξεύρεση εργασίας» και δόθηκε από την Ιατροδικαστή, Χημικό κ. Λήδα Κοβάτση, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Από τις 112 επιστημονικές εργασίες που υποβλήθηκαν συνολικά, οι 63 παρουσιάστηκαν προφορικά σε 10 συνεδρίες, ενώ 49 παρουσιάστηκαν ως αναρτημένες ανακοινώσεις στη διάρκεια των τριών ημερών του συνεδρίου.

 

Η κατανομή των εργασιών που υποβλήθηκαν ανά θεματική ενότητα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
Αναλυτική Χημεία- Έλεγχος Ποιότητας 9 10
Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία- Νανοτεχνολογία 9 15
Αρχαιομετρία- Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού 3 1
Βιοχημεία-Κλινική Χημεία 2 2
Διδακτική της Χημείας 2 2
Οργανική Χημεία- Φυσικά προϊόντα 5 3
Φυσική- Θεωρητική –Υπολογιστική Χημεία 7 1
Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος- Έλεγχος Ρύπανσης 6 6
Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 6 4
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 7 1
Χημική Τεχνολογία- Πράσινη Χημεία- Υλικά   7 4

Σε κάθε συνεδρία, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που συμμετείχαν στο προεδρείο, επέλεξαν την αρτιότερη και πληρέστερη παρουσίαση, γεγονός που δεν ήταν εύκολο δεδομένου του υψηλού επιπέδου, κατά γενική ομολογία, όλων των παρουσιάσεων.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Α/Α Θεματική ενότητα Προτεινόμενη παρουσίαση Εισηγητής/

Εισηγήτρια

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Lab-In-Syringe: Μία “έξυπνη και πράσινη” πλατφόρμα για αυτοματοποίηση – σμίκρυνση της προκατεργασίας δείγματος Γεωργία Γιακισικλή
2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βελτιστοποίηση των παραμέτρων παραγωγοποίησης της Ν-ακετυλοκυστεΐνης με τον μεθυλεστέρα του προπιολικού οξέος και προσδιορισμός της σε φαρμακευτικά σκευάσματα με την τεχνική της Διαδοχικής Έγχυσης του Δείγματος σε Ροή (SIA) Ελένη Πακκίδη
3 AΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αντιμικροβιακά Διμεταλλικά Νανοσωματίδια CuFe & CuZn Ορέστης Αντώνογλου
4 AΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύνθεση και μελέτη φωταυγών συμπλόκων χαλκού(Ι) με ετεροκυκλικές θειόνες και φωσφίνες: κρυσταλλικές δομές και φωτοφυσικές ιδιότητες Βασιλική Τσίνα
5 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών με βάση τα συμπολυμερή του πολυ(στυρενίου)-co-μεθακρυλικού βουτυλεστέρα) το οξείδιο του γραφενίου και του επιφανειακά τροποιημένου οξειδίου του γραφενίου Αφροδίτη Βλάχου
6 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διερεύνηση της ικανότητας παραγωγής γαλλικού οξέος και του ενζύμου ταννάση από τον food-grade μύκητα Aspergillus niger Β60 Ευγενία Παπαδάκη
7 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τον σχηματισμό αζωτούχων παραπροϊόντων χλωρίωσης Αργυρή Κοζάρη
8 ΦΥΣΙΚΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Διάκριση μεταξύ γενικής και σημειακής διάβρωσης του σιδήρου βάσει της ποσοτικής ανάλυσης επαναλήψεων Βαλαβάνης Δημήτρης
9 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Συνθετικές προσεγγίσεις Πυρρολο-Ιμιδαζολο αλκαλοειδών: Οξειδωτική διάνοιξη πυριδίνης Μαρίνα Πετσή
10 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ -ΥΛΙΚΑ Ταχεία πυρόλυση λιγνίνης προς «πράσινα» χημικά υψηλής αξίας Πολύκαρπος Λαζαρίδης

Την Κυριακή 12/11/17, στην τελετή λήξης δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους 10 που προτάθηκαν και ακολούθησε κλήρωση παρουσία του ακροατηρίου για να επιλεγεί η εργασία που έλαβε τελικά το βραβείο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων Χημικών (EYCN), το οποίο συνοδευόταν από συμβολικό χρηματικό έπαθλο. . Η εργασία αυτή ήταν από τη θεματική ενότητα «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ», με τίτλο: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών με βάση τα συμπολυμερή του πολυ(στυρενίου)-co-μεθακρυλικού βουτυλεστέρα) το οξείδιο του γραφενίου και του επιφανειακά τροποιημένου οξειδίου του γραφενίου», από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Αφροδίτη Βλάχου.

 

Επίσης μία τριμελής επιτροπή που απαρτιζόταν από 1 μεταπτυχιακό φοιτητή, 1 υποψήφιο διδάκτορα και 1 μεταδιδακτορικό ερευνητή, αξιολόγησε τις αναρτημένες ανακοινώσεις ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και την παρουσίαση, καθώς και τη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους συμμετέχοντες και επέλεξε την εργασία με τίτλο: «Φωταυγή, διμεταλλικά σύμπλοκα του Cu(I) με ετεροκυκλικά θειοαμιδικά ιόντα και διφωσφίνες: επίδραση του θειοαμιδικου ιόντος στη μοριακή δομή και τις φωτοφυσικές ιδιότητες», των Κ. ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ, Ι. Παπάζογλου, Β. Στυλίδου, Α. Χατζηδημητριου, Α. Παπαδόπουλου, Π. Αγγαρίδη, Π. Ασλανίδη, της ενότητας Ανόργανης Χημείας, για να λάβει την τιμητική διάκριση.

Όλες οι πληροφορίες και τα πρακτικά του συνεδρίου βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://1chemauth.wordpress.com, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το συνέδριο ήταν στην ελληνική γλώσσα, υπήρξε πρόταση από το περιοδικό Separations (ISSN 2297-8739) του οίκου MDPI, για έκδοση «Ειδικού Τεύχους» αφιερωμένου στις εργασίες του συνεδρίου της θεματικής ενότητας του περιοδικού, γεγονός που αντανακλά την υψηλή ποιότητα των εργασιών που ανακοινώθηκαν.

http://www.mdpi.com/journal/separations/special_issues/confer_develop

 

Το συνέδριο αυτό δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών που συμμετείχαν εθελοντικά στις επιτροπές που συστάθηκαν. Ο μεγάλος αριθμός όχι μόνο των εγγραφών, αλλά και όσων παρακολουθούσαν τις συνεδρίες, θέτει τα εχέγγυα για μία σειρά επιτυχημένων συνεδρίων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

67891011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 —

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα: «Ημέρα Σταδιοδρομίας Χημικού», στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών (1οΣΧΜΠΦ) ΑΠΘ.

H ιδέα της διοργάνωσης της εκδήλωσης αυτής ξεκίνησε με αφορμή τις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, κάθε χρόνο, με μεγάλη επιτυχία, την τελευταία πενταετία. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων, στην ομαλή προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας. Η Ημέρα Σταδιοδρομίας Χημικού, είναι στην πράξη μια ημέρα καριέρας στοχευμένη στους αποφοίτους του Τμήματoς Χημείας και γίνεται για πρώτη φορά, σε συνδιοργάνωση του του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο έκανε τη διαμεσολάβηση με τις εταιρείες.

Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 20 εταιρείες και πέντε από αυτές που εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον παρουσίασαν σε συντομία το εταιρικό τους προφίλ και τους στόχους των επιχειρήσεων τους. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι συνολικά έξι εταιρειών (προστέθηκε μια επιπλέον) είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις σε τραπεζάκια, στον εξωτερικό χώρο της αίθουσας και να συλλέξουν βιογραφικά των αποφοίτων, με στόχο την άμεση ή μελλοντική συνεργασία.

Οι περισσότεροι πτυχιούχοι που συμμετείχαν είχαν για πρώτη φορά την εμπειρία της συνέντευξης σε οικείο και λιγότερο αγχωτικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Συνολικά πέρασαν από συνέντευξη 19 απόφοιτοι έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης με Ιδρυματικά υπεύθυνο τον κ. Γρηγόρη Τσόκα, καθηγητή Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στο ΑΠΘ και προϊσταμένη την κ. Κατερίνα Καλιαρίδου, στην επιτυχία της διοργάνωσης ήταν καθοριστική. Η κ. Μάνια Βογιατζή Σύμβουλος απασχόλησης– υπεύθυνη επαφών με εργοδοτικούς φορείς, είχε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες ενώ η κ. Κατερίνα Παπακώτα Ψυχολόγος- Σύμβουλος σταδιοδρομίας & επαγγελματικού προσανατολισμού με την ομιλία της με τίτλο: «Μάθε πως το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ μπορεί να σε βοηθήσει στην καριέρα σου», ανέλαβε να ενημερώσει τους παρευρισκόμενους φοιτητές και αποφοίτους για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης.

Εθελοντές φοιτητές του Τμήματος Χημείας και μέλη της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου ΣΧΜΠΦ διευκόλυναν την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να τηρείται κάποια τάξη και σειρά προτεραιότητας.

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συνεντεύξεων είχαν προσκληθεί εκ των προτέρων οι ενδιαφερομένοι απόφοιτοι να δηλώσουν την εταιρεία ή τις εταιρείες για τις οποίες ενδιαφέρονται και να έρθουν προετοιμασμένοι με εκτυπωμένο το βιογραφικό τους για τη συνέντευξη.

Στον κύκλο των συνεντεύξεων συμμετείχαν έξι εταιρείες, N.A. Asteriadis S.A. (www.asteriadis.gr) Thrace NG (www.thraceplastics.com), A. Hatzopoulos S.A. (www.hatzopoulos.gr), Papageorgiou Food Service (www.pfs.com.gr), Σύγχρονη Αναλυτική (www.modernanalytics.gr), Rigas Labs SA (www.rigaslabs.gr).

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο:

https://1chemauth.wordpress.com/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82/

12345

 

 

 

 

Βραβεία-Διακρίσεις (Awards) — Νοέμβριος 14, 2017

Βραβεία-Διακρίσεις (Awards)

European Young Chemists’ Network (EYCN) best presentation awardee is:

Ms Afroditi Vlachou

Laboratory of Chemistry and Technology of Polymers and Dyes, Chemistry Department, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Greece.

Oral presentation title: «Synthesis and characterization of nanocomposites based on co-polymers of poly(styrene-co-butyl methacrylate), grafene oxide and surface modified grafene oxide»

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών με βάση τα συμπολυμερή του πολυ(στυρενίου)-co-μεθακρυλικού βουτυλεστέρα) το οξείδιο του γραφενίου και του επιφανειακά τροποιημένου οξειδίου του γραφενίου Αφροδίτη Βλάχου

 

Τιμητικό έπαινο από το ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ για την αρτιότερη προφορική παρουσίαση έλαβαν:

Α/Α Θεματική ενότητα Προτεινόμενη παρουσίαση Εισηγητής/

Εισηγήτρια

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Lab-In-Syringe: Μία “έξυπνη και πράσινη” πλατφόρμα για αυτοματοποίηση – σμίκρυνση της προκατεργασίας δείγματος Γεωργία Γιακισικλή
2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βελτιστοποίηση των παραμέτρων παραγωγοποίησης της Ν-ακετυλοκυστεΐνης με τον μεθυλεστέρα του προπιολικού οξέος και προσδιορισμός της σε φαρμακευτικά σκευάσματα με την τεχνική της Διαδοχικής Έγχυσης του Δείγματος σε Ροή (SIA) Ελένη Πακκίδη
3 AΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αντιμικροβιακά Διμεταλλικά Νανοσωματίδια CuFe & CuZn Ορέστης Αντώνογλου
4 AΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύνθεση και μελέτη φωταυγών συμπλόκων χαλκού(Ι) με ετεροκυκλικές θειόνες και φωσφίνες: κρυσταλλικές δομές και φωτοφυσικές ιδιότητες Βασιλική Τσίνα
5 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών με βάση τα συμπολυμερή του πολυ(στυρενίου)-co-μεθακρυλικού βουτυλεστέρα) το οξείδιο του γραφενίου και του επιφανειακά τροποιημένου οξειδίου του γραφενίου Αφροδίτη Βλάχου
6 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διερεύνηση της ικανότητας παραγωγής γαλλικού οξέος και του ενζύμου ταννάση από τον food-grade μύκητα Aspergillus niger Β60 Ευγενία Παπαδάκη
7 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τον σχηματισμό αζωτούχων παραπροϊόντων χλωρίωσης Αργυρή Κοζάρη
8 ΦΥΣΙΚΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Διάκριση μεταξύ γενικής και σημειακής διάβρωσης του σιδήρου βάσει της ποσοτικής ανάλυσης επαναλήψεων Βαλαβάνης Δημήτρης
9 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Συνθετικές προσεγγίσεις Πυρρολο-Ιμιδαζολο αλκαλοειδών: Οξειδωτική διάνοιξη πυριδίνης Μαρίνα Πετσή
10 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ -ΥΛΙΚΑ Ταχεία πυρόλυση λιγνίνης προς «πράσινα» χημικά υψηλής αξίας Πολύκαρπος Λαζαρίδης

 

Τιμητικό έπαινο από το ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ για την αρτιότερη αναρτημένη παρουσίαση (poster) έλαβε: 

Α/Α Θεματική ενότητα Προτεινόμενη παρουσίαση Εισηγητής/

Εισηγήτρια

15 AΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φωταυγή, διμεταλλικά συμπλοκα του Cu(I) με ετεροκυκλικά θειοαμιδικά ιόντα και διφωσφίνες: επίδραση του θειοαμιδικου ιόντος στην μοριακή δομή και τις φωτοφυσικές ιδιοτητες Κωνσταντίνα Καβαρατζή

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ — Νοέμβριος 12, 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ — Νοέμβριος 2, 2017
«Ημέρας Σταδιοδρομίας Χημικού» – 2η Ανακοίνωση — Οκτώβριος 20, 2017

«Ημέρας Σταδιοδρομίας Χημικού» – 2η Ανακοίνωση

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι έχουν κάνει ήδη εγγραφή στο 1ο ΣΧΜΠΦ και ενδιαφέρονται για επικοινωνία-συνέντευξη με κάποια απο τις εταιρείες που συμμετέχουν στην Ημέρα Σταδιοδρομίας Χημικού,

την Παρασκευή 10/11/2017, να προσέλθουν στο γραφείο 610, 6ος όροφος Ν.Χημείο, για να δηλώσουν τα στοιχεία τους και την εταιρεία προτίμησής τους,  

από Δευτέρα 23/10/17 έως Τετάρτη 25/10/17 και

από Δευτέρα 30 /10/17 εως Πέμπτη 2/11/2017 

και ώρες 10:00-14:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επίσης ενημερώνουμε ότι την ημέρα της συνέντευξης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το βιογραφικό σας σημείωμα εκτυπωμένο.

Από την Οργανωτική Επιτροπή

«Ημέρας Σταδιοδρομίας Χημικού» — Οκτώβριος 18, 2017

«Ημέρας Σταδιοδρομίας Χημικού»

Αγαπητοί απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας,

Εχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του «1oυ Συνεδρίου Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών φοιτητών ΑΠΘ» που συνδιοργανώνει το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, μαζί με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και το Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ),Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017διοργανώνεται παράλληλη εκδήλωση «Ημέρας Σταδιοδρομίας Χημικού» σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ.
Στην εκδήλωση αυτή θα γίνει αρχικά παρουσίαση εταιριών ως προς τις δυνατότητες & προοπτικές απασχόλησης για έναν νέο Χημικό. 
Στη συνέχεια εκπρόσωποι των εταιριών θα έχουν τη δυνατότητα, σε ειδικά Stand, να επικοινωνήσουν με ενδιαφερόμενουςαποφοίτους χημικούς που έχουν εγγραφεί στο συνέδριο και να συγκεντρώσουν βιογραφικά σημειώματα για άμεση ή μελλοντική συνεργασία. 

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (EYCN) — Οκτώβριος 4, 2017

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (EYCN)

L 01

ΤΙΤΛΟΣ : «Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη»

10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (EYCN)

Διοργάνωση

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ,

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),

Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ).

 

Βραβείο αρτιότερης και πληρέστερης παρουσίασης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων Χημικών (EYCN)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων Χημικών (EYCN) θα προσφέρει βραβείο για την αρτιότερη και πληρέστερη παρουσίαση, προφορική ή πόστερ, που θα γίνει από νέο χημικό ή φοιτητή/τρια χημείας στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ.
Το βραβείο θα συνοδεύεται από συμβολικό χρηματικό ποσό και η απονομή του θα λάβει χώρα κατά την τελευταία ημέρα του συνεδρίου.