Η Βασική Θεματολογία του Συνεδρίου είναι η ακόλουθη:

 1. Αναλυτική Χημεία- Έλεγχος Ποιότητας
 2. Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία- Νανοτεχνολογία
 3. Αρχαιομετρία- Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού
 4. Βιοχημεία-Κλινική Χημεία
 5. Διδακτική της Χημείας
 6. Οργανική Χημεία- Φυσικά προϊόντα
 7. Φυσική- Θεωρητική –Υπολογιστική Χημεία
 8. Τοξικολογία-Φαρμακευτική Χημεία
 9. Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος- Έλεγχος Ρύπανσης
 10. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
 11. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
 12. Χημική Τεχνολογία- Πράσινη Χημεία- Υλικά
Advertisements