Σημαντικές Ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων: 30-9-2017

Καταρχήν Αποδοχή των περιλήψεων: 15-10-2017

Εγγραφή στο συνέδριο: αποκλειστικά μέσω της online φόρμας μέχρι 15-10-2017

Σημαντικές σημειώσεις: Δεν θα δοθούν παρατάσεις επί των παραπάνω προθεσμιών για την αποστολή των περιλήψεων. Εγγραφές στο συνέδριο δεν δύναται να πραγματοποιηθούν πέραν της ανωτέρω προθεσμίας. Βεβαίωση συμμετοχής θα χορηγηθεί αποκλειστικά για τους εγγεγραμμένους στο συνέδριο, ομοίως και η αναφορά στα πρακτικά του συνεδρίου. Εγγραφές ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν κατα τη διάρκεια του συνεδρίου. 

Advertisements