1ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ

ΤΙΤΛΟΣ : «Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη» 

10 – 12 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Σκοπός:

Ο σκοπός του συνεδρίου αυτού είναι να δοθεί μια ευκαιρία στους νέους συναδέλφους, αλλά και στους τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα επόμενα βήματα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, με αφορμή τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να αναδείξουν τόσο το ερευνητικό τους έργο, όσο και τις ικανότητες τους στο να παρουσιάζουν άρτια και ολοκληρωμένα ένα τμήμα της δραστηριότητάς τους. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η άμεση εμπλοκή μέρους των φοιτητών στην ίδια την διοργάνωση του συνεδρίου, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ενίσχυση της ομαδικότητας, του προγραμματισμού δράσεων και της αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, στοιχεία ιδιαίτερα επιθυμητά στον επαγγελματικό στίβο.

Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια, καθοδήγηση και επίβλεψη τόσο μελών του ΠΚΤΔΜ, του ΣΧΒΕ, όσο και μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.

Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο μιας σειράς που ευελπιστούμε ότι θα βρει ανταπόκριση από τους νέους συναδέλφους. Η επιλογή της γλώσσας παρουσίασης είναι ελεύθερη (ελληνική ή αγγλική).

Please find the information in English here.

Advertisements